Informace.

Technická specifikace používaných rozhraní komunikačních sítí dle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích

  • Wireless LAN 2,4 GHz / 5GHz IEEE 802.11 a,b,g,n
  • Ethernet, metalické sítě IEEE 802.3

  • Ceník

    Site Logo
    Dokumenty

    Zásady GDPR » Všeobecné podmínky » Vzor smlouvy »